Jeg finner ikke mitt / mine fartøy når jeg logger inn på Min side fartøy

For at et fartøy skal være tilgjengelig i Min side fartøy må det være registrert i ett av Sjøfartsdirektoratets registre, NIS, NOR eller BYGG.
Er de(t) ikke det vil de(t) ikke være tilgjengelig på Min side fartøy.

Firmaet/rederiet jeg arbeider i har registrert fartøy i ett at Sjøfartsdirektoratets registre, men jeg får ikke opp disse fartøyene når jeg logger inn på Min side fartøy.

For at du skal få tilgang til fartøy må du ha fått tildelt rollen «Samferdsel» på vegne av det firmaet/rederiet du arbeider i i Altinn.

Når du har fått denne rollen vi du få tilgang til fartøy firmaet/rederiet har registrert hos Sjøfartsdirektoratet på lik linje med eier.

Hvorfor må jeg ha rollen Samferdsel i Altinn?

Det er firmaer, rederier eller enkeltpersoner som eier fartøyer. Det er også eier som bestemmer hvem som skal ha tilgang til å se informasjon om sine fartøy i Min side fartøy.

Hvis du skal tilgang til fartøy på lik linje med eier må man få tildelt rollen «Samferdsel» på vegne av firma, rederi eller enkeltperson i Altinn.  

Hvordan får jeg tildelt rollen Samferdsel i Altinn?

For å få det må du ta kontakt med den eller de som står oppført som eier på det fartøyet du ønsker tilgang til. Disse vil kunne gi deg tilgang via Altinn.

Hvem får automatisk tildelt rollen Samferdsel i Altinn?

Dette er de som har forhåndstildelt rollen "Samferdsel" i Altinn:

  • Bestyrende reder
  • Daglig leder/administrerende direktør
  • Deltaker i ANS/DA (kun fødselsnummer)
  • Innehaver
  • Kontaktperson NUF
  • Norsk representant for utenlandsk enhet
  • Styrets leder

Hvordan finner jeg ut hvilke personer som har rollen Samferdsel i Altinn for mitt selskap?

Du kan søke opp selskapet på www.proff.no eller i Brønnøysundregistrene.

Proff.no velger du fanen "ROLLER OG EIERE".
Her vil du finne personene som sitter i styret for selskapet.

I Brønnøysundregistrene vil du i Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret finne styrets sammensetning.

Daglig leder og Styrets leder vil inneha rollen Samferdsel.

Kan Sjøfartsdirektoratet gi meg tilgang til fartøy?

Nei, det er bare eier eller de denne har delegert ansvaret til, som kan gi tilgang fartøy.

Trenger alle rollen Samferdsel i Altinn for å få tilgang til mine fartøy?

Nei. Det er mulig å manuelt gi tilgang til enkeltfartøy via Min side fartøy.
Du finner en brukerveiledning for hvordan du gjør dette her

Jeg har tidligere hatt tilgang til fartøy i Næringsportalen, men jeg finner ikke disse i Min side fartøy

I Næringsportalen var det Sjøfartsdirektoratet som gav hver enkelt bruker tilgang til fartøy.

I Min side fartøy har vi nå flyttet ansvaret for hvem som skal ha tilgang til hvilket fartøy dit det hører hjemme, nemlig hos eier.

Hvis du ikke får opp ett fartøy er du ikke registrert som eier av fartøyet. Du må derfor be om at eier gir deg tilgang til fartøyet i Min side fartøy.

Du kan lese mer om tilgangsstyring her.

Mitt rederi har ett fartøy under bygging, men jeg ser ikke dette i Min side fartøy

Når et fartøy er under bygging er det verftet som står som eier av bygget til det er levert til rederiet.

Siden det er verftet som eier bygget er det også de som styrer hvem som har tilgang til dette i Min side fartøy.

Hvis du ønsker tilgang til fartøyet må du kontakte verftet slik at de kan gi deg tilgang.

Du kan lese mer om tilgangsstyring i Min side fartøy her.