Informasjon om kvalifisert aktør - NOx-avgift

  • Publisert: 24.05.2016

Følgende enheter er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som kvalifisert aktør.

Per 19. mars 2015 er følgende enheter godkjent av Sjøfartsdirektoratet som kvalifisert aktør iht. § 3-19-10 (2) i særavgiftsforskriften utgitt av Toll- og avgiftsdirektoratet:

Ecoxy
Sorgenfrivegen 9
7037 Trondheim
Norge

DNV GL SE
Brooktorkai 18
20457 Hamburg
Tyskland

IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Box 5302
400 14 Göteborg
Sverige

FORCE Technology Sweden AB-Jägersro
Jägersro
Skrittgatan 8a
213 77 Malmö
Sverige

STT Emtec AB
Box 100
85102 Sundsvall
Sverige

MARINTEK
Postboks 4125 Valentinlyst
7450 Trondheim
Norge

Til toppen