Risikovurdering for garnfiske.doc (oppdatert 27.august 2010)

Risikovurdering for linefiske.doc (oppdatert 27.august 2010)

Risikovurdering for trålfiske.doc (oppdatert 27.august 2010)

Risikovurdering for notfiske (oppdatert 27. januar 2012)