Sikker fisker

Konferansen Sikker fisker er en møteplass for yrkesfiskere, offentlige aktører, kompetansemiljøer, interesseorganisasjoner og næringen for øvrig.

Til toppen