Fartøyets konstruksjon og utrustning

  • Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde .2013.11.22.1404 (Sjarkforskriften)

 

Sjarkforskriften gjelder fra 1. 1. 2014. Denne tar inn gammelt regelverk slik at alle fartøy må forholde seg til den. På områder der eldre fartøy kan følge gamle forskrifter, er dette opplyst om. Mer informasjon om innfasing av krav her.

Sjarkforskriften innholder bestemmelser om:

  • Stabilitet
  • Brann og redningsutstyr
  • Konstruksjon og maskineri
  • Fartøyinstruks og kontroll
  • Radio og navigasjonsutstyr

 

Sjarkforskriften viser ofte til Nordisk båtstandard:

Den er også tilgjengelig på engelsk:

Andre forskrifter