Hva er reders egenkontroll?

Reders egenkontroll er en sjekkliste som reder selv skal bruke på sitt fartøy. Sjekklista fokusere på at fartøyet har på plass utstyr og funksjoner som er viktige for sikkerheten.  

Reders egenkontroll skal sendes til post@sdir.no. Merk e-posten med fartøyets radiokallesignal.

Hvor ofte skal  reders egenkontroll utføres?

Fartøy mellom 8 og 9 meter:
Etter førstegangskontroll hos godkjente foretak skal reders egenkontroll utføres hver 30 måned Dersom fartøyet blir bygget om eller gjør andre endringer, skal ny kontroll utføres av godkjente foretak

Fartøy mellom 9 og 10,67 meter:
Godkjente foretak skal utføre periodisk kontroller hver 60 måned. Reders egenkontroll skal utføres i det tidsvinduet som står på fartøyinstruksen som er oppslått ombord.