Sjøfartsdirektoratet understreker at det ikke gis utsettelse på fristen og at alle i denne fartøygruppen må ha gyldig fartøyinstruks om bord for å drive fiske etter 1. januar.

Planlegg kontrollen av fartøyet i god tid før 1. januar 2021

Sjøfartsdirektoratet oppfordrer alle fartøyeiere som har frist 1. januar 2021 til snarlig å ta kontakt med et godkjent foretak for bestilling av kontroll.

Det kan være ventetid ved enkelte godkjente foretak når fristen nærmer seg.

Godkjente foretak

Godkjente foretak er private aktører som har fått en offisiell godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet til å utføre tilsyn på fiskefartøy under 15 meter.

Det kan være verksteder, konsulentfirmaer eller andre som har fått en slik godkjennelse. Per i dag gjelder dette aktører som er spredt over hele landet.

Kontaktinfo godkjente foretak

Gjennomføring av kontroll

Kontrollene kan gjøres mer effektivt om flere fartøyeiere velger å gå sammen.

Det kan også være lurt å gå igjennom sjekklista på forhånd, for å se til at ting man selv kan sjekke er i orden før den offisielle kontrollen skal gjennomføres.

Sjekklister som benyttes i forbindelse med kontroll

For fartøy som mangler stabilitetsberegninger er det viktig å finne ut av om det finnes tegningsunderlag, og om det finnes stabilitetsberegninger fra før for samme type fartøy.

Finnes det tegningsunderlag, og eventuelt også beregninger for et annet fartøy som kan brukes som grunnlag, vil dette kunne redusere tidsbruk og kostnader betydelig.

Det kan også være lurt å ha en god dialog med Godkjent foretak om hvordan fartøyet skal benyttes, spesielt med tanke på ønsket fartsområde, vekt av fiskeutstyr og fangst på dekk.

Mer informasjon om krav til fartøyinstruks

Fartøy som ligger i opplag

Det er ikke noe til hinder for at det ikke foreligger en gyldig fartøyinstruks dersom fartøyet ligger i opplag, så lenge fartøyet har gyldig fartøyinstruks fra det øyeblikket det tas i bruk igjen som fiskefartøy.