Fartøyinstruks for fiskefartøy fra 8 til 15 meter

  • Publisert: 04.01.2012

Når skal mitt fartøy ha fartøyinstruks?

Fartøy fra 10.67 til 15 meter har hatt krav til fartøyinstruks siden 2001.Tabellen viser når fiskefartøy fra 8 til 10,67 meter må ha gjennomført kontroll.

Fartsområde

Bygget etter 1.7.2014

Bygget i perioden 1.1. 1998 til 1.7.2014

Bygget i perioden 1.1. 1992 til 31.12.1997

Bygget i perioden 1.1.1983 til 31.12.1991

Bygget i perioden 1.1.1970 til 31.12.1982

Bygget før 1970

Bankfiske

Før fart

1.1.2016

1.1.2016

1.1.2016

1.1.2016

1.1.2016

Kystfiske

Før fart

1.1.2016

1.1.2017

1.1.2019

1.1.2019

1.1.2019

Fjordfiske

Før fart

1.1.2016

1.1.2017

1.1.2019

1.1.2020

1.1.2021

Fartøy som bygges nye, som ikke er i registeret over norske fiskefartøy (merkeregisteret) fra før,og alle fartøy som innføres fra utlandet skal ha Fartøyinstruks før fart.

"Nytt regelverk for fiskefartøy under 15 meter"  har mer informasjon om overgangsordninger for fartøy bygget før 1. juli 2014.

Hvordan få fartøyinstruks første gang?

  1. Sjekk når ditt fartøy skal kontrolleres (tabellen over)
  2. Reder/fører kontakter et godkjent foretak.
  3. Godkjente foretak gjennomgår fartøydokumentasjon og gjennomfører inspeksjoner om bord. Kontrollskjema fastsatt av Sjøfartsdirektoratet brukes.
  4. Når inspektør fra det godkjente foretaket har vært om bord og funnet at fartøyet og dokumentasjonen i orden, får fartøyet fartøyinstruks.

Gebyr for fartøyinstruks

Alle fartøy som har gyldig fartøyinstruks fra godkjente foretak, får et årsgebyr (grunngebyr) fra Sjøfartsdirektoratet. 

Hvis fartøyet er i størrelse fra og med 8 meter (fiskefartøy fra og med 9 meter), men under 10 meter blir årsgebyret 3 746 kroner.

For fartøy fra og med 10 meter, men under 15 meter blir årsgebyret 5 618 kroner.

Grunngebyret skal blant annet være med å finansiere regelverksutvikling, uanmeldte kontroller i næringen og godkjenning/oppfølging av godkjente foretak. Gebyret blir utsendt fra Statens innkrevingssentral i siste del av mars 2020.

Hvor ofte skal fartøyet ha periodisk kontroll?

Fartøy under 9 meter:
Skal gjennomføre førstegangskontroll hos godkjente foretak. Deretter periodiske egenkontroller som reder utfører selv.

Fartøy mellom 9 og 10,67 meter:
Periodiske kontroller hos Godkjente foretak hver 60 måned. Egenkontroll skal utføres hver 30 måned etter siste kontroll ved godkjent foretak, og kan finne sted inntil seks måneder før eller etter denne dato.

Fartøy over 10,67 meter:
Periodiske kontroller hos godkjente foretak hver 30 måned.

Hvorfor trenger jeg fartøyinstruks?

Først og fremst skal du gjennomføre kontrollen for å sikre ditt mannskap, deg selv, og ditt fartøy. Kontrollen skal sikre at alle fiskefartøy opprettholder en felles sikkerhetsstandard, og fartøyinstruksen er et dokument som bekrefter dette.

Radiosikkerhetssertifikat

Gjelder alle fartøy bygget etter 01.07.2014, og fartøy med fartøyinstruks for Bankfiske I eller større bygget før denne datoen. Det er radioinspeksjonsforetak som kontrollerer og utsteder dette sertifikatet.

 

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen