Fiskefartøy under 15 meter

  • Publisert: 20.09.2019

Sjøfartsdirektoratet stiller krav til bygging og utrustning av fiskefartøy under 15 meter og de fleste av kravene våre er omfattet av den såkalte sjarkforskriften.

Alle nye fiskefartøy fra 6 til 8 meter som skal benyttes til yrkesfiske skal leveres med byggebekreftelse.

Alle nye fiskefartøy fra 8-15 meter skal ha en gyldig fartøyinstruks om bord for å operere lovlig.

Fartøyinstruksen blir utstedt av godkjente foretak på bakgrunn av en kontroll av fartøydokumentasjon og inspeksjoner om bord i fartøyet. Denne fartøyinstruksen må også fornyes regelmessig.

Selv om Sjøfartsdirektoratet administrerer regelverket så er det godkjente foretak som utfører kontrollen og som utsteder fartøyinstruksene. Godkjente foretak er private aktører som har fått en offisiell godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet til å føre kontroll med denne fartøygruppen.

Til toppen