Fiskefartøy under 15 meter

  • Publisert: 20.09.2019

Sjøfartsdirektoratet stiller krav til bygging og utrustning av fiskefartøy under 15 meter og de fleste av kravene våre er omfattet av den såkalte sjarkforskriften.

Alle nye fiskefartøy fra 6 til 8 meter som skal benyttes til yrkesfiske skal leveres med byggebekreftelse.

Alle nye fiskefartøy fra 8-15 meter skal ha en gyldig fartøyinstruks om bord for å operere lovlig.

Fartøyinstruksen blir utstedt av godkjente foretak på bakgrunn av en kontroll av fartøydokumentasjon og inspeksjoner om bord i fartøyet. Denne fartøyinstruksen må også fornyes regelmessig.

Selv om Sjøfartsdirektoratet administrerer regelverket så er det godkjente foretak som utfører kontrollen og som utsteder fartøyinstruksene. Godkjente foretak er private aktører som har fått en offisiell godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet til å føre kontroll med denne fartøygruppen.

Meldeplikt ved skade på fartøy som er underlagt godkjent foretak sin kontroll

Ved betydelig skade på fartøyet, forårsaket av grunnstøting, sammenstøt, brann, maskinhavari, vanninntrengning eller liknende, vil fartøyinstruksen bli ugyldig og reder han ansvar for å melde fra både til godkjent foretak og til Sjøfartsdirektoratet.

Her finner du en oversikt over hvem som har ansvar for hva i en slik prosess.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen