Avdeling for Inspeksjon, revisjon og beredskap

Avdeling for kontroll og inspeksjon har overordnet ansva for revisjon, inspeksjon og beredskap samt for regions- og tilsynskontor.

Avdeling for kontroll og inspeksjon driver tilsyn med flåten fra region- og tilsynskontorer langs hele kysten.
FOTO: Steinar Haugberg/Sjøfartsdirektoratet

Kontroll og inspeksjon administrerer Sjøfartsdirektoratets regions- og tilsynskontor, og foretar oppnevnelser for besiktelser i utlandet.

Kontorene utfører byggetilsyn, begjærte sertifikatbesiktelser, uanmeldte tilsyn og ISM-revisjoner på norske skip.

Kontorene foretar også kontroll av utenlandske skip i norske havner (havnestatskontroll), vertsstatskontroll og fornyelse og påtegning av sertifikater etter forskriftsbestemt kontroll.

Avdelinger

Til toppen