Seksjon for fritidsfartøy

Seksjon for fritidsfartøy. Fra venstre: Petter Andre Søreng, Stian Lundegaard, Helga Marie Sulen Sund, Randi Linløkken og Heidi Therese Bless
FOTO: Torbein Kvil Gamst

Ansatte

Til toppen