Avd. for regelv. og internasjonalt arb.

Avdelingen for regelverk og internasjonalt arbeid har et overordnet ansvar for direktoratets internasjonale engasjement, herunder miljø- og sikkerhetsarbeid, samt et oppdatert og brukervennlig regelverk.


FOTO: Haakon Nordvik

Avdelingen er ansvarlig for oversikt, vedlikehold og fornyelser av avtaler opprettet i medhold av lover og forskrifter vedrørende:

  • kompetansefordeling med andre norske myndighetsorganer
  • delegering av Sjøfartsdirektoratets tilsynsmyndighet
  • samarbeid med andre lands myndigheter

 

Avdelingen har ansvar for generell koordinering og kvalitetskontroll av Sjøfartsdirektoratets internasjonale arbeid opp mot IMO, ILO og EU. Dette omfatter alt arbeid som vedrører konvensjoner under IMO og ILO, samt alle rettsakter under EU med tilhørende møter. Enheten har delegasjonsledelse til relevante komitémøter.

Ansatte

Navn Stilling Telefon Mobil Epost
Bjørn E. Pedersen Avdelingsdirektør 52745777 95741717 Send epost
Haakon Storhaug Seniorrådgiver 52745154 94508842 Send epost
Turid B. Stemre Fagdirektør 52745151 95069612 Send epost

Avdelinger

Til toppen