Vegar Berntsen

Seniorrådgiver
Seksjon for risikostyring og analyse