Magnus Jonas Fjell

Seniorrådgiver
Avdeling for fartøy og sjøfolk