Kristian Breidfjord

Sjefingeniør
Underavdeling passasjerskip

Til toppen