Kjetil B. Sørensen

Seniorrådgiver
Underavdeling for regelverk og avtaler