John Malvin Økland

Avdelingsdirektør
Avdeling for administrasjon