Jens-Bjørnar Roaldsen

Senioringeniør
Bodø regionkontor