Gunn Ersland

Senioringeniør
Underavdeling fiskefartøy