Bjørn E. Pedersen

Avdelingsdirektør
Avd. for regelv. og internasjonalt arb.