Andrea Gjelsten Mortensen

Overingeniør
Underavdeling fiskefartøy