NorShipping 2017

Sjøfartsdirektoratet har deltatt på årets NorShipping med en rekke fagpersoner innen ulike disipliner. Fokus i år er den rivende utviklingen i nye framdriftsformer og alternative drivstoff som hydrogen og batteridrift, samt autonome skip. Noen av satsingene kan du lese mer om i magasinet som ble gitt ut i anledning NorShipping. Kontaktinformasjon til de som deltok på NorShipping finner du under.

våre eksperter på norshipping

Svein David Medhaug

Svein David Medhaug


Innovasjon og ny teknologi

Koordinerer direktoratets arbeid innen e-navigasjon, automatisering og autonome skip.

Send ham en e-post

Kolbjørn Berge

Kolbjørn Berge


Innovasjon og ny teknologi

Prosjektleder for Nye energibærere og alternative drivstoff, koordinerer direktoratets arbeid med nye teknologier innen hydrogen- og batteridrift.

Send ham en e-post

Jarle Jacobsen

Jarle Jacobsen


Innovasjon og ny teknologi

Nøkkelrolle i godkjenning av ny teknologi innen hydrogen- og batteridrift. Deltar i prosjektgruppa Nye energibærere og alternative drivstoff.

Send ham en e-post

Veronica Charlotte Haugan

Veronica Charlotte Andersen Haugan


Innovasjon og ny teknologi

Brann- og eksplosjon, risikostyring, LNG, hydrogen og batterisystemer. Deltar i prosjektgruppa Nye energibærere og alternative drivstoff.

Send henne en e-post

Olav Akselsen

Olav Akselsen


Sjøfartsdirektør

Øverste leder for Sjøfartsdirektoratet. Ansvarlig for rammevilkår, ressursprioriteringer og utvikling av etaten.

Send ham en e-post

Caroline Stensland

Caroline


Markedssjef

Markedsføring av Sjøfartsdirektoratet og Norsk internasjonalt skipsregister

Send henne en e-post

Dag Inge Aarhus

Dag Inge Aarhus


Kommunikasjonsdirektør

Mediekontakt, ansvarlig for direktoratets kommunikasjonsarbeid på nett, sosiale medier og papirmedier

Send ham en e-post

Mari Huser Hestetun

Mari Huser Hestetun


Juridisk seniorrådgiver, Skipsregistrene

Regelverk og prosedyrer for registrering av fartøy i Skipsregistrene.

Send henne en e-post

Anders Norheim

Anders Norheim


Rådgiver, Skipsregistrene

Svarer på alle spørsmål angående regelverk og prosedyrer for registrering i Skipsregisterene.

Send ham en e-post

Beate Nygaard

Beate


Rådgiver, Skipsregistrene

Spørsmål om registrering ved Skipsregistrene.

Send henne en e-post

Erik Johan Landa

Erik Johan Landa


Senioringeniør, Passasjerskip

Nautikk, søk og redning (passasjerskip), Polarkoden, prosjekleder nybygg.

Send ham en e-post

Torstein Dale Selsås

Torstein Dale Selsås


Sjefsingeniør, Lasteskip

Nautikk og livredning, IMO-underkomitéene Ship Systems and Equipment (SSE) og Ship Design and Construction (SDC).

Send ham en e-post

Hans-Petter Sandseth

Hans-Petter


Senioringeniør, Kontroll og inspeksjon

Inspeksjoner, nybygg, flyttbare innretninger, ISPS, PSC, MLC.

Send ham en e-post

Yngve Folven Bergesen

Yngve Folven Bergesen


Underdirektør, underavd. Sjøfolk

Ansvar for direktoratets utstedelse av sertifikater, påtegninger og godkjennelser av sjømannsleger og læresteder.

Send ham en e-post

Lise Goa Fagerheim

Lise Goa Fagerheim


Overingeniør, underavd. Sjøfolk

Rådgiver og saksbehandler, sertifikater for sjøfolk.

Send henne en e-post

Lars Inge Vatnem

Lars Inge


Seniorrådgiver

Tilskuddsdordningen for sjøfolk og digitale tjenester.

Send ham en e-post

Steinar Haugberg

Steinar Haugberg


Kommunikasjonsrådgiver

Webredaktør og prosjektleder for utvikling av digitale tjenester.

Send ham en e-post

Kari Stautland

Kari Stautland


Kommunikasjonsrådgiver

Redaktør for Navigare, Sjøfartsdirektoratets kvartalsvise tidsskrift.

Send henne en e-post

Hedda Grip Vikse

Hedda Grip Vikse


Kommunikasjonsrådgiver

Koordinerer Sjøfartsdirektoratets tilstedeværelse på NorShipping 2017.

Send henne en e-post

Til toppen