Du kan her melde deg på dette miniseminaret.

Meld deg på miniseminaret

Om miniseminaret

Sjøfartsdirektoratets har i 2017 sikkerhetsstyring som fokusområde, og dette vil bli videreført til 2018 hvor vi vil ha spesiell fokus på operasjonell sikkerhet på mindre fartøy.

1. januar i år trådte en ny forskrift for sikkerhetsstyring på mindre skip i kraft. Forskriften krever at et sikkerhetsstyringssystem i samsvar med forskriften skal være etablert og tatt i bruk innen 1. juli 2017.

Sjøfartsdirektoratet ønsker med dette miniseminaret å trekke frem viktigheten av et godt sikkerhetsstyringssystem samt å gi informasjon om hva våre forventninger til et slikt system er om bord mindre skip. Vi vil også si noen ord om kommende kvalifikasjonskrav for fører av mindre lasteskip. Innføring av kvalifikasjonskrav er et viktig sikkerhetstiltak som sikrer at besetningen om bord på arbeidsbåter har tilfredsstillende kompetanse relatert til de operasjoner som gjennomføres.

Foreløpig program for seminaret:

1415 – 1420        Velkommen. Sjøfartsdirektoratets rolle opp mot havbruksnæringen v/Sjøfartsdirektoratet
1420 – 1450        Risikostyring i havbruksoperasjoner – status og utfordringer v/Sintef
1450 – 1510        Stålbjørn-ulykken og sikkerhetsstyring etter ulykken v/Salmar ASA
1510 – 1520        pause
1520 – 1550        Sikkerhetsstyring – krav og våre forventninger til et sikkerhetsstyringssystem v/Sjøfartsdirektoratet
1550 – 1630        Kvalifikasjonskrav på mindre lasteskip v/Sjøfartsdirektoratet

Spørsmål tas etter hvert innlegg og eventuelt til slutt hvis det blir tid.

Dersom dette høres interessant ut og er relevant for deg og ditt selskap, meld deg på.