Målgruppe

Nøkkelpersonell fra operatørselskaper, rigg– selskaper, myndigheter, leverandører, og alle som arbeider med drift, operasjon, prosjek­tering, konstruksjon, sikkerhet, opplæring med mer innenfor flyttbare innretninger/ rigger.