I Norge kan skip nå registreres enten i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) eller Norsk ordinært skipsregister (NOR). Etter den internasjonale skipsfartskrisen på 70-tallet, falt den norskregistrerte flåten med mer enn 80% på 10 år. Som en konsekvens miset norske sjøfolk jobben og næringen mistet norsk kompetanse. I 1987 ble NIS opprettet for å stoppe videre utflagging, og for å tilbe konkurransedyktige vilkår.

Fra 2014 til 2019 har antall skip registrert i NIS økt med 10,6 prosent . Bare fra november i fjor til februar 2020 har det vært en økning i NIS på seks prosent. Bergensrederiene står for hele 53 % av denne veksten, og totalt av skipene i NIS-flåten har hele 41% Bergen som hjemmehavn.

Under dette møtet ønsker vi derfor å se nærmere på hvorfor den norske flåten øker, og hvordan den påvirker den norske maritime næringen.