Bakgrunn

Medaljen for edel dåd deles ut som belønning for utvist hederlig forhold ved redning av menneskeliv eller annen likeartet dåd som har medført fare for redningsmannens liv.

Medaljen i gull er rangert som nr. 7 av de norske dekorasjoner. Medaljen i sølv er rangert som nr 14. Utmerkelsen henger derfor meget høyt.

I nyere tid har medaljen blitt utdelt etter Åsta-ulykken og hendelsen på Utøya.

Forslag om tildeling av Medaljen for edel dåd

Forslag til hvem som bør få utmerkelsen skal sendes til Sjøfartsdirektoratet. Forslaget må være navngitt og begrunnet.

Det er særlig viktig at redningsmannens innsats beskrives så godt som mulig. 

Hvem som helst kan foreslå tildeling (private eller offentlige institusjoner eller privatpersoner).

Vilkår for tildeling:

Faregrad:

Den vesentligste betingelsen for tildeling av medaljen er at redningsmannen har utsatt sitt eget liv for farte ved redningen.

Det stilles store krav til den faregrad redningsmannen har utsatt seg for.

Det er ikke noe vilkår at redningen lykkes – også forsøk på redning kan berettige tildeling.

Medaljen kan også deles ut post mortem (til personer som er døde).

Tidsbegrensning: Fem år

Forslag om tildeling må framsettes til Sjøfartsdirektoratet mindre enn fem år etter at redningsdåden fant sted.

Nasjonalitet:

I utgangspunktet må personen som er reddet, eller forsøkt reddet, være norsk statsborger eller bosatt i Norge, så lenge at han kan anses som norsk.

Bakgrunnen for dette er at redning av utenlandske personer i stedet bør belønnes i vedkommendes hjemland.

Redningsmannens nasjonalitet er som utgangspunkt uten betydning, med unntak av de tilfeller der personen som er reddet ikke er norsk.

Vilkåret om nasjonalitet praktiseres ikke strengt.

Behandling av mottatte forslag

Sjøfartdirektoratet behandler innkomne forslag om tildeling i lys av vilkårene over, og oversender evt. innstilling til Nærings- og fiskeridepartementet.

Medaljen deles ut av Kongen i statsråd.

Mer informasjon

Dersom du lurer på noe knyttet til Medaljen for edel dåd, kan du ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet på telefon 52 74 50 00 eller på e-post post@sdir.no

For informasjon om andre norske utmerkelser: http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_norske_dekorasjoner