Delegasjonsrapport fra SDC 2, 16. - 20. februar 2015