Nasjonalt formøte ble avholdt i Sjøfartsdirektoratets lokaler tirsdag 7. januar. For agendapunkt 3 om polarkoden ble det avholdt et eget formøte 6. januar.

Delegasjonsrapport fra IMO SDC 1.pdf