Spørsmål knyttet til det å bruke Altinn / kunne søke elektronisk

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Elektronisk skjema ved søknad om personlige sertifikater kan brukes av alle personer med norsk fødselsnummer eller D-nummer.

Hvilke innloggingsmetoder kan jeg bruke i Altinn?

De fleste kjenner til innlogging til eksempelvis Skatteetaten (selvangivelse, skattekort m.m).

For å ta ibruk elektronisk søknad som sertifikat, må du logge inn i Altinn via en av disse måtene.

  • BankID
  • Smartkort fra Buypass
  • Smartkort fra Commfides
  • Pin kodebrev fra MinID

Dersom du ikke har slik tilgang finner du informasjon om dette på siden MinID.

Hva kreves av utstyr?

For å kunne bruke elektronisk søknadskjema, trenger du en datamaskin med oppkobling til Internett. Du bør også ha installert et program som kan vise PDF-filer på PC-en din.

Hvis du trenger slikt program, kan du laste ned PDF-leseren her: http://get.adobe.com/no/reader/

Spørsmål knyttet til søknad / vedlegg til søknad

Hvilke sertifikater kan man søke om elektronisk?

Elektronisk skjema kan brukes ved søknad om alle norske sertifikater ved førstegangssøknad, fornyelse og duplikat.

Vedlegg til søknaden

Sjøfartsdirektoratet ønsker primært at søker selv laster opp vedlegg til søknaden sin. Alle vedlegg legges ved elektronisk i skjemaet «Søknad om personlig sertifikat» (KS-0354). Det er ikke lenger nødvendig med bekreftet «rett kopi» på elektroniske vedlegg/dokumentasjon.

Sjøfartsdirektoratet gjør oppmerksom på at du er selv ansvarlig for at den innsendte dokumentasjonen eller vedlegg er riktig.

All dokumentasjon og vedlegg blir kontrollert av saksbehandler, og i tvilstilfeller kan du bli bedt om å sende inn originaler.

Sjøfartsdirektoratet foretar stikkprøver på dokumentasjon hos utdanningsinstitusjoner eller andre kilder.

Falsk dokumentasjon rammes av straffeloven, og blir alltid politianmeldt.

Jeg får ikke opp kvalifikasjoner i min elektroniske søknaden – hva må jeg gjøre?

Søker du om norsk sertifikat for første gang så kan du oppleve at kvalifikasjoner står tomt. Se bort fra dette og fortsett med søknaden og send inn dokumentasjon pr post.

Har du søkt om norsk sertifikat tidligere, og opplever at det ikke er registrert kvalifikasjoner, så tyder dette på at det er en feil i registrert navn i forhold til folkeregisteret.

Du må da stoppe søknadsprosessen og sende oss en mail til support@sjofartsdir.no  (husk å oppgi kontaktinformasjon)

Jeg har fått svar i Altinn at søknaden er innvilget og det står at sertifikatet er vedlagt. Hvor finner jeg sertifikatet?

Sertifikatet blir tilsendt i posten etter at svarbrev er kommet i Altinn.

Kan jeg sjekke status på egen søknad?

Ja – har du søkt elektronisk gjør du dette enkelt ved å gå til Søknads- og betalingsoversikten. (TIPS: husk velge «Alle søknader»):

Når du har logget inn i Altinn, så vil disse kodene brukes i status for din søknad:

  • NEW – behandling ikke startet•DNK - venter på søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
  • VF - venter på verifikasjon
  • BET - venter på betaling
  • TI - venter på tilleggsinformasjon
  • Rejected – avslag på søknad
  • Innvilget – søknaden er godkjent.

Dersom det i tillegg er en stjerne (*) bak så er tidsfrist for avhengigheten utløpt, men saken er fortsatt under behandling (Avslag er ikke sendt)

Hvordan vet jeg at søknaden er kommet inn?

Dersom du har fått «AR» nummer så er din søknad registrert.

Kan jeg ringe inn å sjekke om vedlegg sendt pr post er mottatt?

Dette er ikke nødvendig da vi vil ta kontakt dersom det mangler dokumentasjon knyttet til din søknad.

Jeg har sendt inn søknad og mottatt «AR» nummer, men finner ikke søknaden i «Søknads- og betalingsoversikt» og får ikke betalt?

Det har da trolig skjedd en feil i mottaket av søknaden som vi må korrigere og du bør vente et par dager og forsøke å betale påny.

Du trenger ikke kontakte oss for å gi melding om dette da feilen oppdages automatisk.

Hvis du etter et par virkedager fortsatt opplever feil, må du kontakte oss via denne mailen support@sjofartsdir.no  (husk å oppgi kontaktinformasjon)

Når må jeg søke fornying:

Vi oppfordrer alle som har et maritimt sertifikat som er i ferd med å utløpe, om å søke om fornying senest 3 måneder før uløpsdato.

Spørsmål knyttet til betaling

Kan jeg få faktura når jeg søker elektronisk?

Nei, du må enten betale med kredittkort eller få ut KID-nummer (kalles betalingsinformasjon i betalingsløsningen) og betale dette i nettbanken din.

Rederiene kan også gå inn og betale søknaden elektronisk for den enkelte sjømann. 

Hvordan betaler jeg gebyret ved elektronisk søknad?

Det er lagt opp til en egen betalingsløsning som du kommer til ved slutten av søknadsprosessen.

Når en har trykket på send inn søknad så får en tilgang til en nettbasert betalingsløsning - her kan du betale med kort eller hente ut KID-nr/konto (hvis du vil betale i nettbank)

Kan jeg få faktura når jeg søker elektronisk?

Nei, du må enten betale med kredittkort eller få ut KID-nummer (kalles betalingsinformasjon i betalingsløsningen) og betale dette i nettbanken din.

Rederiene kan også gå inn og betale søknaden elektronisk for den enkelte sjømann. 

Jeg har betalt søknad – når trekkes beløpet fra konto? Er det mulig å få refundert beløpet?

Betalingen trekkes nå med en gang betalingen er registrert. Det er mulig å trekke søknaden og få refundert gebyret dersom saksbehandlingen ikke har startet på denne søknaden.

Ved avslått søknad refunderes ikke beløpet.

Jeg trenger å få se betalingshistorikk og ta ut kvittering for betalt gebyr.

Det er en egen side som viser alle betalinger som du har utført.

Du må logge deg på Altinn og gå til betalingshistorikk.

For å få se/skrive ut kvittering trykk på knapp til høyre: «Detaljer».