Det er i dag ingen sertifikatklasse som heter D5A. Begrepet har oppstått i forbindelse med forslag om kvalifikasjonskrav for førere av mindre lasteskip. Disse forslagene har direktoratet mottatt fra enkeltaktører og rederier som har slike skip.

Direktoratet har valgt å sette ned en bredt sammensatt  bransjegruppe som skal utarbeide forslag til kvalifikasjonskrav for mindre lasteskip. Alt etter hva forslaget fra bransjegruppen faktisk vil inneholde, kan det bli aktuelt å opprette en eller flere nye sertifikatklasser utover dagens sertifikatstruktur. Men inntil bransjegruppen har overlevert resultatet av sitt arbeid, vil det ikke være aktuelt med nye sertifikatklasser.