Gå til kontaktskjema

Telefon: 52 74 50 00

Åpningstider:
Mandag–fredag: 08.00–15.45

Sommertid 15. mai til 14. september:
Klokken 08.00–15.00

Epostadresse:
post@sdir.no

Du kan også benytte kontaktskjemaet nederst på siden.

Har eposten kommet frem?

Sjøfartsdirektoratet har hatt en del tilfeller der avsendere har kontaktet oss fordi epost ikke har medført noen tilbakemelding.

Vårt postmottak post@sdir.no sender alltid kvittering på mottatte meldinger, men epost direkte til andre adresser/ansatte hos oss medfører ikke en automatisk kvittering.

Les mer om hvordan problemet kan løses her

Kontaktinformasjon for våre region- og tilsynskontorer finner du i vårt organisasjonskart.

Skjøter, pantedokumenter og øvrige registreringsdokumenter må alltid sendes direkte til Sjøfartsdirektoratet, avd. Skipsregistrene, Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
E-postadresse: nis-nor@sdir.no

Vakttelefon

Sjøfartsdirektoratets vakttelefon er døgnbemannet alle dager hele året for rapportering av ulykker, hendelser til sjøs og saker som ikke kan løses i ordinær kontortid.

Saker som ikke kan løses ved henvendelse til vakttelefonen, vil bli fulgt opp av aktuell fagavdeling første arbeidsdag etter henvendelsen til vakttelefonen.

Ring vårt sentralbordnummer 52 74 50 00 for å komme til vakttelefonen. Utenfor ordinær åpningstid blir du satt over til vår vakttelefonen ved å taste 0.

Vakttelefon for Skipsregistrene

For saker knyttet til registrering av skip, er vakten tilgjengelig utenom ordinær arbeidstid på telefon 52 74 50 00

Følgende dager dekkes ikke av vaktordningen ved Skipsregistrene:

Søndager og de internasjonale helligdagene

  • 1. nyttårsdag
  • Langfredag
  • 1. mai
  • 1. juledag

Adressen til hovedkontoret i Haugesund

Sjøfartsdirektoratet,
Postboks 2222
N-5509 Haugesund, Norway

Vår besøksadresse

Smedasundet 50A,
5528 Haugesund

Faktura til Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet krever faktura på elektronisk handelsformat (EHF), og vår EHF-referanse er 974761262. Fakturaer som ikke er i EHF-format, vil bli returnert til fakturautsteder.
Alle fakturaer skal også merkes med 1280xxx (xxx er initialene til bestiller/attestant hos Sjøfartsdirektoratet).

Eksempel fra en norsk bank på hvordan dette enkelt kan gjøres.

Sjøfartsdirektoratets fakturaadresse:

Sjøfartsdirektoratet
Fakturamottak DFØ
Boks 4746
7468 TRONDHEIM

Betalingsinformasjon Sjøfartsdirektoratet:

Bank: Nordea Bank
Bankkonto: 6345.05.30567
IBAN nr: NO3463450530567
SWIFT (BIC) adresse: NDEANOKK

Org.nr. NO 974 761 262

Fra utenlandske aktører:

Sjøfarsdirektoratet krever fakturaer fra utenlandske aktører via PEPPOL BIS, og vår PEPPOL BIS-referanse/elektroniske adresse er 9908:974761262.

skjema