Navigare

  • Publisert: 01.01.2012 av: Kari Stautland
  • Endret: 12.08.2016

Navigare er Sjøfartsdirektoratets tidsskrift. Det utgis fire ganger i året, og distribueres gratis i abonnement.

Les siste nummer

Abonner på Navigare

Deler av bladet blir oversatt til engelsk, og en del av opplaget på 14 000 distribueres til utlandet. Sidetallet er på minimum 68 sider. Navigare holder høy kvalitet, både redaksjonelt og trykketeknisk. Nye Navigare legges kontinuerlig ut på vår nettside. Her finner du også utgivelser fra tidligere år.

NAVIGARE NUMMER 4- 2018:

Arbeidet med Navigare nr. 4-2018 er i  gang. Bladet vil være ute hos abonnentene i midten av desember.

Ønsker du å annonsere i bladet?

Navigare er et effektivt annonseorgan for den som vil nå ut til den maritime næringen med et reklamebudskap.

Vår annonseselger er:

HS Media v/Nina Jeanette Øwre-Kristiansen 

Telefon: +47 47 71 08 12 

Faks: +47 62 94 10 39

E-post: nok@hsmedia.no

Nettside: http://www.hsmedia.no/

Abonnere eller endre adresse

Dersom du ønsker å tegne et gratis abonnement på Navigare, kan du gjøre det på skjemaet nederst på siden. Skal du foreta adresseendring, eller avslutte abonnementet, send en melding til vårt servicekontor. Husk å skrive inn både navn og fullstendig adresse i e-posten.

For redaksjonelle spørsmål, kontakt:

Redaktør Kari Stautland, tlf. 52 74 53 82, epost: kast@sdir.no

Arkiv

2018

Navigare 1, Navigare 2, Navigare 3

PDF-versjon: Navigare 1, Navigare 2Navigare 3

 

2017

Navigare 1Navigare 2, Navigare 3,  Navigare 4 

PDF-versjon:Navigare 1Navigare 2,  Navigare 3, Navigare 4

2016

Navigare 1, Navigare 2, Navigare 3, Navigare 4

PDF-versjon:Navigare 1, Navigare 2, Navigare 3, Navigare 4

2015

Bla-funksjon: Navigare 1, Navigare 2, Navigare 3, Navigare 4

PDF-versjon: Navigare 1, Navigare 2Navigare 3, Navigare 4


2014

Bla-funksjon: Navigare 1, Navigare 2, Navigare 3, Navigare 4

PDF-versjon: Navigare 1, Navigare 2Navigare 3, Navigare 4

2013

Bla-funksjon: Navigare 1, Navigare 2, Navigare 3, Navigare 4

PDF-versjon: Navigare 1, Navigare 2, Navigare 3 , Navigare 4

2012 (blad utgitt i 2012 eller eldre er kun tilgjengelig som pdf)

Navigare 4Navigare 3, Navigare 2, Navigare 1

Lovbilag nr 3Lovbilag nr 2Lovbilag nr 1

2011

Navigare 4, Navigare 3, Navigare 2, Navigare 1

Lovbilag nr 1, lovbilag nr 3

2010

Navigare 4, Navigare 3, Navigare 2, Navigare 1

2009

Navigare 4, Navigare 3, Navigare 2, Navigare 1

2008

Navigare 4, Navigare 3, Navigare 2, Navigare 1

2007

Navigare 4, Navigare 3, Navigare 2, Navigare 1

skjema

Abonnere på Navigare

Til toppen