Sertifikater

Dine sertifikater og sertifikatsøknader vises under. Saksbehandlingstid er normalt 2 -4 uker, men kan variere ut fra hvilket sertifikat du søker.

Status på søknader:

  • Under behandling. Søknaden er under saksbehandling. Du vil få beskjed dersom du trenger å gjøre noe.
  • Venter tilleggsinformasjon. Søknaden din kan mangle dokumentasjon. Du vil i så fall motta et brev der vi ber om det som mangler. Dokumentasjonen kan sendes inn via Altinn.
  • Ikke betalt. For at søknaden skal bli behandlet må du betale gebyret for søknaden.
  • Betalt. Søknaden din er betalt og venter på saksbehandling.