Kvalifikasjoner

  • Kvalifikasjoner som er relevante for sertifikater for Sjøfartsdirektoratet vises her
  • Kun kvalifikasjoner som er rapportert elektronisk fra kurssted eller utdanningsintitusjon etter 2013 vises i oversikten
  • Ta kontakt med utdanningsinstitusjonen eller kursstedet dersom det mangler dokumentasjon av kvalifikasjoner godkjent etter 2013
  • Det er ikke mulig å laste opp dokumentasjon selv