Helse- og udyktighetserklæringer

  • Kun status på din helseerklæring vises
  • Sjøfartsdirektoratet mottar ikke taushetsbelagte helseopplysninger fra din sjømannslege
  • Kontakt din sjømannslege dersom det er feil eller mangler ved din helseerklæring