Fartstid

Kun fartstid som er meldt inn elektronisk fra rederier vises i oversikten.

  • Fartstid som er innrapportert som papirkopi, i sertifikatsøknad eller pr e-post vises ikke
  • Kontakt arbeidsgiver dersom det er feil eller mangler i fartstid
  • Det er ikke mulig for sjøfolk å laste opp fartstid til denne siden. Det er rederiene som skal innrapporterer dette
  • Sjøfartsdirektoratet jobber overfor næringen med å forbedre innrapporteringen av fartstid