Ordningen gjelder ikke for personell knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner

Vi mottar mange spørsmål vedrørende om denne ordningen gjelder for personell knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner.

Det gjør den ikke.

Personell som skal utføre oppdrag for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner, skal ikke søke om å hente inn personell gjennom denne søknadsordningen.

Du kan lese mer om kravene som stilles for å kvalifisere til unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner ved å følge lenken under.

Her finner du også ansvarlig sektordepartement for funksjonene, som kan svare på spørsmål om ordningen.

Informasjon vedrørende kritiske samfunnsfunksjoner (regjeringen.no).

NB! Sjøfartsdirektoratet svarer ikke på henvendelser om kritiske samfunnsfunksjoner.

Innreise for andre formål

Dersom du har spørsmål om innreise etter andre forhold enn det som er nevnt over kan du lese mer om dette her: https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/

Det understrekes at selv om du er omfattet unntak fra innreiserestriksjonene, har du bare adgang til innreise dersom også de alminnelige vilkårene for rett til innreise og opphold i utlendingsloven er oppfylt.

Nærmere informasjon om dette kan du finne på UDI sine nettsider.

For tiden kan det søkes om unntak fra innreiserestriksjoner innenfor fire kategorier. 

Velg kategorien det skal søkes for under.