Fritidsfartøyulykker med omkomne 2021

Antatt stad og dato

Antatt hendingsrekke

Konsekvensar på person