Antatt stad og dato Antatt hendingsrekke Konsekvensar på person

Øst for Rødøya, utenfor Losvika,
Rødøyfjorden,
Nordlang,
08.06.2021

Ein mann omkom etter ei båtulykke i havet i Rødøyfjorden. Han skal ha ramla ut av ein båt. To men hoppa etter han for å forsøka å berga livet hans, men mannen var hardt skada då han vart frakta til sjukehuset så livet stod ikkje til å redda. 

Mann, 43 år

Død

Fredrikstad,
Viken,
02.06.2021

Ein mann vart observert då han ramla over bord når han heldt på med arbeid i båten sin. Han vart funnen flytande i elva og tatt i land for gjenopplivning. LIvet stod ikkje til å redda. 

Mann,

Død

Lindesnes,
Agder,
27.05.2021

To personer er sakna etter at det vart funnen ein havarert båt utanfor Lindesnes fyr. 

Mann, 44 år

Sakna, antatt omkommen

Mann, 51 år

Sakna, antatt omkommen

Flesland,
Vestland,
23.04.2021

To menn dreiv med fritidsfiske frå ein 35 fots sjark ved Flesland då mannen fall over bord. Han vart henta opp av sjøen drygt 500 meter frå land. Det er ein del vind i området. Han vart frakta til sjukehuset, men livet stod ikkje å redda.

Mann, 67 år

Død

Utsira,
Karmøy,
Rogaland,
19.04.2021

Mannen i slutten av 60 åra drog ut tidleg på morgonen, på krepsfiske. Då mannen ikkje kom heim til avtalt tid, meldte familien i frå. Hovudredningssentralen satt i gang søk, men han vart bekrefta omkomen. Det var fint vært i området.

Mann, 66 år

Død

Salhusfjorden,
Knarvik,
Vestland,
16.04.2021

Ein ung mann er sakna etter ei vasskuter-ulykke. Det var to menn i byrjinga av 20-åra som køyrde på same vasskuter, då det gjekk gale i Salhusfjorden ved Knarvik utanfor Bergen fredag. Begge to vart kasta av og slengd utpå fjorden. Dei hadde kontakt med kvarandre idet dei la på svøm tilbake til vasskuteren. Då mannen hadde kome seg opp på vasskuteren att, var kameraten forsvunne. Han som kom seg på vasskuteren att, vart berga innan kort tid. 

Mann, 24 år

Sakna, antatt omkommetn

Homborsund fyr,
Grimstad,
Agder,
15.04.2021

Det var tidleg torsdag ettermiddag at politiet fekk inn melding om at det var funnen ein død mann i sjøen utanfor Homborsund fyr. Ved 14-tida fann Skjærgårdstjenesten til Grimstad kommune ein eldre mann flytande i sjøen. Vedkommande vart tatt opp i båten, og politiet varsla. Det var ikkje nokon som var meldt sakna, men i 22-tida torsdag fekk dei ei bekymringsmelding frå pårørande til ein som var ute for å fiska. Politiet kopla fort denne meldinga opp mot funnet utanfor Homborsund, og fekk raskt avklart at mannen som vart funnen, var identisk med han som det kom savnetmelding. Båten er framleis sakna. 

Mann, 78 år

Død

 

Vestfjorden,
Nordland,
24.03.2021

Ein mann er funnen omkomen i Vestfjorden. Det har gått føre seg leiteaksjon sidan kapteinen sjølv ringde HRS og fortalde at han hadde vanskar. Navigasjonssystemet hadde black out og seglbåten, hadde byrja å ta inn vatn. Mobiltelefonen han ringde frå var blaut, så han trengde hjelp. Eit stort leiteapparat vart sett i verk. 

Mann, 65 år

Død

Blomvåg,
Øygarden,
Vestland,
10.03.2021 

Ein fritidsfiskar vart meldt sakna utanføre Øygarden, onsdag føremiddag av sin familie, då han ikkje hadde kome heim att, etter å ha trekkt garn. Han drog ut kl. om morgonen i en 24 fot stor fritidsbåt. Det var meldt om mykje sjø i området, og vindmålinga viste 22,8 m/s, og det kunne koma vindkast opp i 33,7 m/s, på det meste.


Mann, 70 år 

Sakna, antatt omkommen

Vestresand,
Nordland,
01.02.2021

En mann i 60-årene vart funnen omkomen på  måndag kveld. Mannen vart funnen i havet i umiddelbar nærleik til sin fortøydde båt. Den omkomne vart meldt sakna på kvelden.

Mann, 69 år 

Død