Antatt stad og dato Antatt hendingsrekke Konsekvensar på person

Utsira,
Karmøy,
Rogaland,
19.04.2021

Mannen i slutten av 60 åra drog ut tidleg på morgonen, på krepsfiske. Då mannen ikkje kom heim til avtalt tid, meldte familien i frå. Hovudredningssentralen satt i gang søk, men han vart bekrefta omkomen. Det var fint vært i området.

Mann, 60 åra

Død

Salhusfjorden,
Knarvik,
Vestland
16.04.2021

Ein ung mann er sakna etter ei vasskuter-ulykke. Det var to menn i byrjinga av 20-åra som køyrde på same vasskuter, då det gjekk gale i Salhusfjorden ved Knarvik utanfor Bergen fredag. Begge to vart kasta av og slengd utpå fjorden. Dei hadde kontakt med kvarandre idet dei la på svøm tilbake til vasskuteren. Då mannen hadde kome seg opp på vasskuteren att, var kameraten forsvunne. Han som kom seg på vasskuteren att, vart berga innan kort tid. 

Mann, 24 år

Død

 

Vestfjorden,
Nordland,
24.03.2021

Ein mann er funnen omkomen i Vestfjorden. Det har gått føre seg leiteaksjon sidan kapteinen sjølv ringde HRS og fortalde at han hadde vanskar. Navigasjonssystemet hadde black out og seglbåten, hadde byrja å ta inn vatn. Mobiltelefonen han ringde frå var blaut, så han trengde hjelp. Eit stort leiteapparat vart sett i verk. 

Mann, 65 år

Død

Blomvåg,
Øygarden,
10.03.2021 

Ein fritidsfiskar vart meldt sakna utanføre Øygarden, onsdag føremiddag av sin familie, då han ikkje hadde kome heim att, etter å ha trekkt garn. Han drog ut kl. om morgonen i en 24 fot stor fritidsbåt. Det var meldt om mykje sjø i området, og vindmålinga viste 22,8 m/s, og det kunne koma vindkast opp i 33,7 m/s, på det meste.


Mann, 70 år 

Død

Vestresand,
Nordland
01.02.2021

En mann i 60-årene vart funnen omkomen på  måndag kveld. Mannen vart funnen i havet i umiddelbar nærleik til sin fortøydde båt. Den omkomne vart meldt sakna på kvelden.

Mann, 60 åra 

Død