Søke om tilskudd til sjøvettaktiviteter

  • Publisert: 12.09.2016

Sjøfartsdirektoratet sin Tilskuddsordning for sjøvett-aktiviteter er åpen for alle frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret og i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene, og som gjennomfører sjøvett-arbeid.

Fullstendige krav og retningslinjer for å søke finner du i våre retningslinjer.

Søknad om tilskuddsmidler

Informasjon om prosjektet

Kontaktinformasjon

Bestilling av materiell

Budsjett

Oppsummering av søknad

OM DEN SOM SØKER

 
Navn på forening/lag som søker
Gateadresse  
Postnummer/poststed  
Poststed
Prosjektnavn  
Antall deltakere  
Målgruppe  
Planlagt dato for arrangement  
Sted for aktivitet / prosjekt  
Samarbeidspartnere  
Prosjektleder
Kort beskrivelse av prosjekt  

KONTAKTINFORMASJON

 
Telefonnummer for den som fyller inn skjemaet  
E-postadresse for den som fyller inn skjemaet  
Offisiellt telefonnummer til organisasjonen som søker.  
Offisiell epost for organisasjonen som søker  
Organisasjonsnummer  
Kontonummer  

BESTILLING AV MATERIELL

 
Leveringsadresse (hvis annen enn foreningens adresse)  
Levering postnummer  
Levering sted  
   
Vis sjøvett-flagg (kun ett til hver)  
Vis sjøvett-kulepenner  
Vis sjøvett-buff  
"Sjøvettboka" - undervisning 3.-4. trinn  
"Vannviktig" - undervisning 7.-10. trinn  
Instruktørvest med sjøvettlogo  

BUDSJETT:

 

INNTEKTER

 
Fra Sjøfartsdirektoratet  
Eventuelle ubrukte midler fra forrige år:  
Prosjektnavn for ubrukte midler fra forrige år  
Andre inntekter  

SUM INNTEKTER  

UTGIFTER

 
Kjøp av forbruksutstyr  
Reiseutgifter iht Statens satser  
Leie av utstyr som ikke er relevant å kjøpe inn  
Leie transport for skoleklasser  
Andre relevante utgifter.(Må ikke overstige 20 % av omsøkte midler).  
Spesifiser andre relevante utgifter her.  

SUM UTGIFTER  

Her må du redegjøre for bruk av midler dersom tilskuddet blir redusert.
 

Les vilkårene for å søke her

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen