Rapportering

  • Publisert: 25.06.2019

Frivillige foreninger som fikk tilskudd til sjøvettaktivitet i 2019 er pliktige til å rapportere om bruken av disse midlene i rapporteringsskjema på denne siden innen 01.11.2019.

Hvis rapporteringen blir sendt inn korrekt får du kvittering på e-post. Vennligst ta kontakt med oss i Sjøfartsdirektoratet dersom det oppstår utfordringer med rapporteringen. 

Rapportering om bruk av tilskuddsmidler for sjøvettaktivitetter

Om den som rapporterer

Om prosjektet

Regnskap - Inntekter

Regnskap - Utgifter

Regnskap - Balanse

Oppsummering - rapportering

Om den som rapporterer

Navn på forening/lag som har fått tilskudd
Organisasjonsnummer:
Gateadresse
Postnummer:
Poststed
Prosjektleder:
Telefon:
E-post:

Om prosjektet

Prosjektets navn (samme som i søknad)
Antall deltakere i prosjektet:
Målgruppe for prosjektet
Dato/tidsrom for gjennomføring
Sted for aktivitet/prosjekt
Samarbeidspartnere:
Kort beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet

Regnskap

Inntekter

Innvilget tilskudd fra Sjøfartsdirektoratet
Andre inntekter/finansiering:

Samlede inntekter

Utgifter

Kjøp av forbruksutstyr
Reiseutgifter i henhold til Statens satser:
Leie av utstyr som det ikke er relevant å kjøpe inn
Leie av transport for skoleklasser:
Andre relevante utgifter (skal ikke overstige 20% av omsøkte midler i det enkelte prosjekt)

Samlede utgifter

Balanse

Overskudd/underskudd

Eventuelle ubrukte midler tildelt fra Sjøfartsdirektoratet: 

Ved neste sted legger du til dokumentasjon for prosjektet

Dokumentasjon

Til toppen