Rapportering

  • Publisert: 25.06.2019

Frivillige foreninger som fikk tilskudd til sjøvettaktivitet i 2020 er pliktige til å rapportere om bruken av disse midlene i rapporteringsskjema på denne siden innen 01.11.2020. Vi oppfordrer til å rapportere så snart som mulig.

Hvis rapporteringen blir sendt inn korrekt får du kvittering på e-post. Vennligst ta kontakt med oss i Sjøfartsdirektoratet dersom det oppstår utfordringer med rapporteringen. 

Rapportering om bruk av tilskuddsmidler for sjøvettaktivitetter

Om den som rapporterer

Om prosjektet

Regnskap - Inntekter

Regnskap - Utgifter

Regnskap - Balanse

Oppsummering - rapportering

Om den som rapporterer

Navn på forening/lag som har fått tilskudd
Organisasjonsnummer:
Gateadresse
Postnummer:
Poststed
Prosjektleder:
Telefon:
E-post:

Om prosjektet

Prosjektets navn (samme som i søknad)
Antall deltakere i prosjektet:
Målgruppe for prosjektet
Dato/tidsrom for gjennomføring
Sted for aktivitet/prosjekt
Samarbeidspartnere:
Kort beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet

Regnskap

Inntekter

Innvilget tilskudd fra Sjøfartsdirektoratet
Andre inntekter/finansiering:

Samlede inntekter

Utgifter

Kjøp av forbruksutstyr
Reiseutgifter i henhold til Statens satser:
Leie av utstyr som det ikke er relevant å kjøpe inn
Leie av transport for skoleklasser:
Andre relevante utgifter (skal ikke overstige 20% av omsøkte midler i det enkelte prosjekt)

Samlede utgifter

Balanse

Overskudd/underskudd

Eventuelle ubrukte midler tildelt fra Sjøfartsdirektoratet: 

Ved neste sted legger du til dokumentasjon for prosjektet

Dokumentasjon

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen