Tilskuddsordningen

  • Publisert: 10.09.2018

Frivillige lag og organisasjoner kan årlig søke om støtte til å arrangere sjøvettiltak for barn og unge gjennom Sjøfartsdirektoratet sin tilskuddsordning for sjøvett-tiltak.

Bilde av barn som lærer sjøvett
Sjøvettiltak for grunnskoleelever i Haugesund.
FOTO: Sjøfartsdirektoratet

Koronapandmien og arrangement i 2020 

Fristen for å søke om midler til aktivitet i 2020 var 1. november 2019, og 66 lag fikk tildelt støtte i år. 

På grunn av koronapandemien, er det enkelte organisasjoner som ikke får gjennomført arrangement som planlagt i år. Andre lag ønsker å  omdisponere midlene for å nå ut til barn og unge med altenative opplegg i sommer og andre ønsker å utsette arrangement til høsten.  Sjøfartsdirektoratet mener det er viktig å nå ut til barn og unge med sjøvettbudksap, da det forventes at mange kommer til å feriere i Norge i år.

Sjøfartsdirektoratet har derfor satt opp flere muligheter for lagene i år:

  • Lag som fikk støtte til aktivitet i 2020 og  som har et alternativt opplegg med endringer i innhold eller antall deltagere, kan søke om omdisponering av midlene via vår søknadsportal. 

  • Når det kun gjelder endring av dato eller tilpasninger av planlagte arrangement for å følge eventuelle smittevernsregler, og der man når ut til planlagt antall deltagere, er ny søknad ikke nødvendig.
     
  • Lag som vet at de ikke får gjennomført aktivitet i år, og som ønsker å søke om å videreføre midlene til 2021, sender inn rapport via vårt rapporteringsskjema og opplyser om dette. 

  •  Lag som vet at de ikke får gjennomført i 2020, og heller ikke ønsker å søke om videreføring av midler til 2020, sender inn rapporteringsskjema om informerer om dette. Midlene skal  da betales tilbake til Sjøfartsdirektoratet. 

  •  Lag som får gjennomført arrangement sender inn rapport innen fristen, men oppfordres til å sende rapport så snart arrangementet er gjennomført. 

 Vi setter stor pris på om dere sender ny søknad eller rapport så snart det er besluttet hva som skal skal gjennomføres. 

Søknad om omdisponering av midler mottatt i 2020

Rapport ved gjennomført arrangement, ønske om videreføring av midler til 2021 eller avlyst arrangement

1 million kroner deles ut

Sjøfartsdirektoratet arbeider for å redusere antall fritidsbåtulykker. Et av tiltakene er å få flere frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter for barn og unge. Hvert år blir omtrent 1 million kroner fordelt på ulike prosjekt rundt omkring i hele Norge. Det er alt fra små prosjekt med 20–30 deltakere til store prosjekt som når ut til et par tusen deltakere som har fått støtte.

Hvem kan få støtte?

Tilskuddsordningen er åpen for alle frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret og i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Fullstendige krav og retningslinjer for å søke finner du i våre retningslinjer.

Tilskuddsordningen skal støtte sjøvettaktiviteter

Tilskuddsordningen skal fremme sjøvettvettaktivitet fortrinnsvis ved, i eller på vann og er et ledd i det holdningsskapende arbeidet rettet mot sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Aktivitetene må være gjennomførte i løpet av 2020.

Medieomtale av ulike gjennomførte prosjekt:

Frivillige foreninger som fikk tilskudd til aktivitet i 2020, er pliktige til å rapportere om bruken av disse via rapporteringsskjemaet på denne siden innen 01.11.2020

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen