Tilskuddsordningen

  • Publisert: 10.09.2018

Frivillige lag og organisasjoner kan årlig søke om støtte til å arrangere sjøvettiltak for barn og unge gjennom Sjøfartsdirektoratet sin Tilskuddsordning for sjøvett-tiltak.

Bilde av barn som lærer sjøvett
Sjøvettiltak for grunnskoleelever i Haugesund.
FOTO: Sjøfartsdirektoratet

Fristen for å søke om midler til aktivitet i 2020 var 1. november 2019.

1 million kroner deles ut

Sjøfartsdirektoratet arbeider for å redusere antall fritidsbåtulykker. Et av tiltakene er å få flere frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter for barn og unge. Hvert år blir omtrent 1 million kroner fordelt på ulike prosjekt rundt omkring i hele Norge. Det er alt fra små prosjekt med 20-30 deltakere, til store prosjekt som når ut til et par tusen deltakere som har fått støtte.

Hvem kan få støtte?

Tilskuddsordningen er åpen for alle frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret og i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Fullstendige krav og retningslinjer for å søke finner du i våre retningslinjer.

Tilskuddsordningen skal støtte sjøvettaktiviteter

Tilskuddsordningen skal fremme sjøvettvettaktivitet fortrinnsvis ved, i eller på vann og er et ledd i det holdningsskapende arbeidet rettet mot sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Aktivitetene må være gjennomførte i løpet av 2020.

Medieomtale av ulike gjennomførte prosjekt:

Frivillige foreninger som fikk tilskudd til aktivitet i 2019 er pliktige til å rapportere om bruken av disse på rapporteringsskjema på denne siden innen 01.11.2019

Rapportering for lag som fikk støtte til aktivitet i 2019

Til toppen