Næringsvirksomhet med fritidsskippersertifikat

  • Publisert: 21.03.2017

Skal du bruke fritidsbåt i forbindelse med næringsvirksomhet stilles det spesielle krav til fører og utstyr

Muligheter for å bruke fritidsskippersertifikatet i næringsvirksomhet

Fritidsskippersertifikatet (D5L/A) gir i utgangspunktet bare rett til å føre fritidsfartøy med skroglengde under 24 meter utenfor næringsvirksomhet.

Det er allikevel mulighet for å bruke sertifikatet i næring, men med visse begrensninger:

  • Båten må være under 15 meter
  • En kan ikke føre mer enn 12 passasjerer

Krav til fartøy, utstyr og sikkerhetsstyringssystem finnes i Forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer.

Krav til fører finnes i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, § 67.

Kvalifikasjonskrav for å føre båter på inntil 15 meter, med inntil 12 passasjerer

For å føre en båt på inntil 15 meter, med 12 passasjerer eller færre, vil skipsfører derfor trenge følgende kvalifikasjoner:

  • Fritidsskippersertifikat (D5L)
  • Gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip
  • Gyldig sikkerhetsopplæringskurs for sjøfolk på mindre skip

  • Kurs i passasjer- og krisehåndtering
  • ROC eller VHF, avhengig av fartsområde

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen