Listen baserer seg på informasjon fra produsenter og forhandlere av fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet har ikke gjennomført testing av fartøyene.

Dersom båtmodeller som er ført opp her utstyres med høyere motorkraft enn det som står oppført i listen, er også disse å anse som fritidsfartøy som kan gå over 50 knop. 

Listen er ikke fullstendig og vil oppdateres etter hvert som det identifiseres nye modeller som ikke er oppført.

Listen er utarbeidet i henhold til forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt, § 17a.