Listen under viser alle skoler og kurssentre som tilbyr fritidsskippersertifikat og er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Nye læresteder godkjennes med jevne mellomrom. Klikk på ikonet for å se hvilke tilbud som finnes. Alle skoler tilbyr ordinært fritidsskipperkurs (D5L). Enkelte skoler tilbyr også tilleggskurset (D5LA) og praktisk utsjekk. Ta kontakt med det enkelte lærested for mer informasjon.