Fartøyet skal slettes fra NOR når det overføres til nytt register, selges til utlandet for opphugging er hugget/ forlist/ tilintetgjort mm.

1. Er det registrert pant i fartøyet?

Banken/ panthaver må slette pantet. Dette gjøres ved påtegning på originaldokumentet.
Kontakt selgers bank for innsending av originalt pantedokument.

2. Melding om sletting

Bruk "Melding om sletting", KR-0009. Meldingen signeres med forpliktende underskrift av eier. Hvis firma: iht. signaturbestemmelser i firmaattest eller av prokurist. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.
Meldingen skal sendes skipsregistrene innen 30 dager jf. lov om sjøfarten (sjøloven) § 13.

3. Tilleggsdokumentasjon ved flaggskifter

Hvis flaggskifte i forbindelse med salg

Bill of Sale i original eller bekreftet ”rett kopi”. Dokumentet signeres med forpliktende underskrift av selger. Hvis firma: iht. signaturbestemmelser i firmaattest.

Hvis fartøyet slettes ut av landet av norsk eier uten eierskifte

Bekreftelse fra nytt register om at registrering vil/har funnet sted. Bekreftelsen bes sendt som PDF kopi direkte fra aktuelt lands register.

Fartøy over 50 år som selges til utlandet

Fartøy eldre enn 50 år er omfattet av utførselsforbud fra Norge, jf. kulturminneloven § 23. Riksantikvaren kan gi dispensasjon etter søknad fra registrert eier. Kontaktinformasjon til Riksantikvaren finner du her.»  

Eier er selv pliktig til å sørge for at slik dispensasjon er gitt før fartøyet selges ut.

4. Tilleggsdokumentasjon ved sletting uten overføring til nytt register

Fartøyet er hugget

Bekreftelse fra verkstedet om at fartøyet er hugget opp. En PDF kopi er tilstrekkelig.

Fartøyet er tilintetgjort/ kondemnert

Bekreftelse fra lensmann eller havnemyndighet på at fartøyet ikke lenger eksisterer. Bekreftelsen sendes inn som PDF kopi direkte fra utsteder.

Fartøyet er forlist

Bekreftelse fra forsikringsselskapet om at forsikringsoppgjør har funnet sted med oppgjør til eventuelle panthavere. Bekreftelsen sendes inn som PDF kopi direkte fra utsteder.

5. IMO-krav

Gjelder alle passasjer- og lasteskip over 500 GRT i internasjonal fart.

FORM 2

KR-IMO-02, endringsmelding til eksisterende CSR. Dato for sletting fra NOR skal anmerkes i punkt 15. Meldingen signeres av ISM-ansvarlig eller kapteinen. Kopi sendes NOR.
Originalen bringes om bord for oppbevaring som en del av fartøyets CSR historikk.

FORM 3

Vennligst merk at hvert eneste CSR dokument skal være vedheftet en FORM 3, KR-IMO-03,  Indeks over meldte endringer til det spesifikke dokumentet. Det er ikke krav til innsending av FORM 3 i original.

Nytt CSR dokument utstedes av NOR pr. slettelsestidspunktet.

  • Vennligst oppgi hvor original CSR skal sendes.

Kopi av fartøyets CSR historikk skal sendes til nytt register slik at de kan utstede neste nummer i rekkefølgen.

  • Vennligst oppgi kontaktinformasjon til nytt register.

6. Gebyr for slettingen per 1. januar 2024

Kr. 2 469, - Faktura sendes ut i etterkant. Fakturamottaker bes fylle ut "betalingsinformasjon", KR-0070 slik at vi fakturerer riktig. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

7. Viktig å vite

Alle dokumenter knyttet til slettingen må sendes direkte til Skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Vi ber om at dokumentene i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt og vi vil  guide deg gjennom registreringsprosessen

Tlf. 52 74 50 00
post@nis-nor.no