1. Er det registrert pant i fartøyet?

Banken/ panthaver må slette pantet. Dette gjøres ved påtegning på originaldokumentet.
Kontakt selgers bank for innsending av originalt pantedokument.

2. Melding om sletting

Bruk "melding om sletting", KR-0009. Melding signeres med forpliktende underskrift av registrert eier. Hvis firma: Iht. signaturbestemmelser i firmaattest eller av prokurist. Send til post@nis-nor.no. Originalen skal ikke ettersendes.

3. Hvis fartøyet er over 50 år og selges til utlandet

Utførselstillatelse fra institusjon oppnevnt av Kulturdepartementet. Kunden må selv ta kontakt med departementet. Tillatelsen sendes til Skipsregistrene i original.

4. Gebyr for slettingen

Sletting av fartøy under 15 meter er gebyrfritt. Evt. attest eller bekreftelse som ønskes utstedt blir fakturert iht. gebyrlisten.

5. Viktig å vite

Alle dokumenter knyttet til slettingen må sendes direkte til skipsregistrene

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Vi ber om at dokumentene i størst mulig grad sendes registrene samlet.

Ta kontakt og vi vil guide deg gjennom registreringsprosessen

Tlf: 52 74 50 00

post@nis-nor.no