Nyregistrering av fritidsbåt

For pliktige fartøy (15 meter og mer) må eier sende melding til avdeling Skipsregistrene om registrering innen 30 dager fra levering fra verft/ fra fartøyet ble å anse som norsk. For ikke-registreringspliktige fartøy under 15 meter meldes fartøyet til registrering etter eiers eget ønske.

Til toppen