Hvorfor frivillig registrere fartøyet i NOR?

Registrering i NOR gir eier mange fordeler og muligheter.

Bedre sikkerhet ved kjøp og salg

 • NOR er et rettsvernsregister på lik linje med tinglysingen av fast eiendom.
  Det vil si at en registrering sikrer godkjent eierskap.
 • Rettsvernet man får bidrar til å sikre at det kun er registrer eier som kan selge fartøyet. 

Registrering i NOR kan gjøre finansieringen lettere

 • Det kan tas frivillig pant i fartøyet.
 • Frivillig pant kan bare få rettsvern ved registrering i Skipsregisteret.
 • Ved et eventuelt salg kan muligheten for finansiering føre til at fartøyet selges raskere.

 Nasjonalitetsbevis

 • Viktig dokument på utenlandsturer. Innsjekk på havne- toll og immigrasjonskontorer har vist seg å være mye smidigere for båteiere som har Nasjonalitetsbevis om bord.
 • Beviset bekrefter at båten er norsk og hvem som er eier.
 • Gratis utstedelse.

 Krav og plikter

 • Ved nyregistrering må tidligere eierforhold dokumenteres tilbake til produsenten.
 • Det må dokumenteres at fartøy innført fra utlandet ikke har vært registrert i annet lands skipsregister.
 • Eier plikter å melde alle endringer i registrerte forhold til Skipsregisteret.

 

Til toppen