Dag 1 – onsdag, 21. april 2021


09:00

Åpning

img-circle

 

Marit Nilsen, kommunikasjonsrådgiver og dagens konferansier, Sjøfartsdirektoratet

 


09:05

Velkommen

 img-circle

 

Lars Andreas Lunde, statssekretær
Nærings- og fiskeridepartementet

 


09:10

Nytt fra Sjøfartsdirektoratet, og kommende regelverk

 img-circle

 

Petter A. Søreng, seksjonsjef
fritidsfartøy, Sjøfartsdirektoratet

 


09:35

Ulykkestatistikk 2020

 img-circle

 

Tove Torgersen, rådgiver
risikostyring og analyse
Sjøfartsdirektoratet

 


09:45

Fritidsbåtplattformen, en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykker

 img-circle

 

Asbjørn Lein Aalberg, forsker
SINTEF

 


10:05

Pause

img-circle

 

 

 


10:15

Tidenes båtsommer 2020, og tanker om sommeren som kommer 

 

Hasse Lindmo, direktør
kommunikasjon og bærekraft
Redningsselskapet

 


10:40

Biscayabukta - erfaring fra havet, på godt og vondt

 img-circle

 

Oda Pedersen Taule, eventyrer

 


11:10

Noen tanker om fritidsbåtlivet fra stortingspolitikere som representerer ulike politiske partier

 

 

Terje Aasland (Ap)

 


Siv Jensen (Frp)

 


Steinar Reiten (Krf)

 

Ove Trellevik (H)

 


11:30

Avslutning

 

 

 

 


Dag 2 - torsdag, 22. april 2021


09:00

Åpning

 img-circle

 

Marit Nilsen, kommunikasjonsrådgiver og dagens konferansier, Sjøfartsdirektoratet

 


09:00

Velkommen

 img-circle

 

Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister
Klima- og miljødepartementet

 


09:05

Challenges and opportunities - Recreational craft segment

 img-circle

 

Jose Ventura, senioringeniør
fritidsfartøy, Sjøfartsdirektoratet

 

 

09:20

Klimagassutslipp fra fritidsbåter

 img-circle

 

Frank Melum, seniorrådgiver
seksjon for transport og luftkvalitet
Miljødirektoratet

 


09:40

Er elektrisk fremdrift fremtiden?
Muligheter og utfordringer

 img-circle

 

Leif A. Stavøstrand, co-founder og CEO
Evoy

 


09:55

Pause

img-circle
   

 


10:05

Elektrisk drift kombinert med hydrogen - et prototypeprosjekt

img-circle

 

Henrik Torgersen, daglig leder
Hyrex

 


10:20

Hvordan ser fremtidens fritidsbåt ut?

img-circle

 

Håkon Ingvaldsen, styreleder
Farco

 


10:45

Elektrifisering av bransjen, hva er utfordringene?

 img-circle

 

Thomas Nicolai Bjønness medlemsansvarlig 
NORBOAT

 


11:05

Pause

img-circle
   

11:15

Hva kan gå galt med batteridrift? Om Litium-ion batterier og medførende fareaspekter for fritidsfartøy

img-circle

 

Torleif Lian, forsker
Forsvarets forskningsinstitutt

 


11:45

Guidelines for bruk av litiumbatterier i fritidsbåt

 img-circle

 

Torgeir Bråtane, daglig leder
Inventas

 


12:00

Avslutning

 img-circle

 

Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør
Sjøfartsdirektoratet