Program 2018

  • Publisert: 25.01.2017

Dette er et foreløpig program som kan bli endret.

Torsdag 19. april

08:00-08:55

Registrering med kaffe og vafler

TKGA
 

 


09:00

Kulturelt innslag

 
 

Henny Haukeland Liadal

 


09:15

Åpning av konferansen

TKGA
 

Olav Akselsen

Sjøfartsdirektør


09:25

Presentasjon av utstillere

TKGA
 

Konferansier Dag Inge Aarhus

Hver utstiller får 1 minutt til å presentere seg


09:40

Presentasjon av seksjon for Fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet og ulykkestall for 2017

TKGA
 

Petter A. Søreng

seksjonssjef fritidsfartøy, Sjøfartsdirektoratet


10:00

Havarikommisjonens strategi for kartlegging av fritidsbåtulykker fra 2018

 
 

Pål Brennhovd

Statens Havarikommisjon for transport


10:15

Pause med matbit, besøke utstillere

TKGA
 

 


10:45

Båtlivsundersøkelsen 2018 - Hovedfunn

 
 

Ola Gaute Aas Askheim
Seniorrådgiver og partner i Opinion AS

Endre Solvang
Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund


11:25

Nytteverdier av båtlivsundersøkelsen for bransjen, organiasjoner og det offentlige

 
 

Egil Kr. Olsen

President, Kongelig Norsk Båtforbund


11:35

Spørsmål fra salen

TKGA
 

Ola Gaute Aas Askheim,  Endre Solvang og Egil Kr Olsen svarer på spørsmål fra salen angående funn i båtlivsundersøkelsen 2018

 


11:50

Oppgaver Kystradiostasjonene utfører, og endringer som er gjort

 
 

Tore Nygaard

Leder, Telenor Kystradio


12:05

Hvordan Kartverket jobber for å sikre at alle får lett tilgang til oppdaterte kartdata

 
 

Gjertrud Røyland

Segmentansvarlig, formidlingstjenesten sjø, Kartverket


12:20

Lunsj, besøke utstillere

TKGA
 

 


13:20

Redningsselskapets erfaringer fra sjøredning i 2017

 
 

Frode Pedersen

Kommuniksjonssjef og ansvarlig redaktør, Redningsselskapet


13:40

Foredrag blir bekreftet snart

 
 

 

 


13:55

Status på sjøtjenesten i politi-Norge

 
 

Ole Petter Parnemann

Ansvarlig for sjøtjenesten i Politidirektoratet


14:20

Panelsamtale. Hva er sikkerhetsproblemene på sjøen i dag, og hvordan kan de løses?

TKGA
 

Santalen ledes av Ole Henrik Nissen - Lie fra Norsk Maritimt Forlag.

Politidirektoratet
Redningsselskapet
Kongelig Norsk Båtforbund
Telenor Kystradio

Mulighet for spørsmål fra salen


15:05

Pause med kake/besøke utstillere

TKGA
 

Kaken serveres i utstillerområdet

 


15:35

Foredrag blir bekreftet snart

 
 

 

15:55

I kjølvannet av plasthvalen. Samarbeid på tvers i kampen mot marin forsøpling.

 
 

Åge A. Landro 

Administrerede leder, Bergen og Omland friluftsråd 

16:10

Norboat (navn på foredrag kommer)

 
 

Leif Bergaas

Norboat

 

16:30

Har du fulgt med? Kahoot med premiering

 
 

 

16:40

Avslutning

TKGA
 

Flybussen kjører 16:50. Oppmøte på fremsiden av hotell Maritim.

 

 

 

 
 

.

 

 

 

 
 

 

 

Til toppen