Torsdag 19. april

08:00-08:55

Registrering med kaffe og vafler

TKGA
 

 


09:00

Kulturelt innslag

 TKGA
 

LINN

 


09:15

Åpning av konferansen

TKGA
 

Olav Akselsen

sjøfartsdirektør


09:25

Presentasjon av utstillere

TKGA
 

Konferansier Dag Inge Aarhus

Hver utstiller får 1 minutt til å presentere seg


09:40

Presentasjon av seksjon for Fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet og ulykkestall for 2017

TKGA
 

Petter A. Søreng

seksjonssjef fritidsfartøy, Sjøfartsdirektoratet


09:55

Kartlegging av fritidsbåtulykker i 2018

 TKGA
 

Pål Brennhovd

Statens havarikommisjon for transport


10:10

Pause med matbit, besøke utstillere

TKGA
 

 


10:40

Båtlivsundersøkelsen 2018 - hovedfunn

 TKGATKGA

 

 

 

 

Ola Gaute Aas Askheim
Seniorrådgiver og partner i Opinion AS

Endre Solvang
Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund


11:20

Nytteverdier av båtlivsundersøkelsen for bransjen, organiasjoner og det offentlige

 TKGA
 

Egil Kr. Olsen

president, Kongelig Norsk Båtforbund


11:30

Spørsmål fra salen

TKGATKGA

 

 

Ola Gaute Aas Askheim,  Endre Solvang og Egil Kr Olsen svarer på spørsmål fra salen angående funn i båtlivsundersøkelsen 2018

 


11:45

Oppgaver Kystradiostasjonene utfører, og endringer som er gjort

 TKGA
 

Tore Nygaard

Leder Kystradiostasjonene Nord & Sør


12:05

Hvordan Kartverket jobber for å sikre at alle får lett tilgang til oppdaterte kartdata

 TKGA
 

Gjertrud Røyland

segmentansvarlig, formidlingstjenesten sjø, Kartverket


12:20

Lunsj, besøke utstillere. Desserten serveres i utstillerområdet

TKGA
 

 


13:20

Redningsselskapets erfaringer fra sjøredning i 2017

 TKGA
 

Frode Pedersen

Kommuniksjonssjef og ansvarlig redaktør, Redningsselskapet


13:30

Kystvaktens sikkerhetsbidrag på fritidsbåtflåten

 TKGA
 

Jon Skålheim

Skipssjef, KV Tor, Kystvakten
KV-Tor vil ligge til kai utenfor Scandic Maritim


13:55

Status på sjøtjenesten i politi-Norge

 TKGA
 

Ole Petter Parnemann

Ansvarlig for sjøtjenesten i Politidirektoratet


14:15

Panelsamtale. Hva er sikkerhetsproblemene på sjøen i dag, og hvordan kan de løses?

TKGA
 

Santalen ledes av Ole Henrik Nissen - Lie fra Norsk Maritimt Forlag.

Politidirektoratet
Redningsselskapet
Kystvakten
Kongelig Norsk Båtforbund
Telenor Kystradio
Sjøfartsdirektoratet

Mulighet for spørsmål fra salen


15:00

Pause med kake/besøke utstillere

TKGA
 

Kaken serveres i utstillerområdet

 


15:30

Teknologiskiftet til el-drift i fritidsbåtene - når kommer det?

 TKGA
 

Henrik Torgersen

Sivilingeniør elektroteknikk, formann Norsk Elbåtforening

 

15:50

I kjølvannet av plasthvalen. Samarbeid på tvers i kampen mot marin forsøpling.

 TKGA
 

Åge A. Landro 

Administrerede leder, Bergen og Omland friluftsråd 

16:10

Norboats fanesaker

 TKGA
 

Leif Bergaas

Norboat

 

16:30

Avslutning

 TKGA
 

Flybussen kjører 16:50. Oppmøte på fremsiden av hotell Maritim.

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

.